Verslag bijeenkomst 19-12-2005.

Op maandagavond 19 december j.l. vond er in onze kantine een bijeenkomst plaats die door het bestuur was georganiseerd om leden er toe te bewegen zich op te geven als vrijwilliger of als bestuurslid. Deze avond werd helaas niet door al te veel leden bezocht maar zoals het bestuur het reeds had verteld, ging het niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit. Een ieder die aanwezig was heeft zich uiteindelijk aangemeld, een aantal voor diverse vrijwilligersfuncties en een aantal voor bestuursfuncties.

Tijdens deze avond maakte het bestuur bekend dat de vacature van Secretaris wordt ingevuld door het duo Elly van Lissum (secretaris hoofdbestuur) en Martin Kerstens (secretaris jeugdbestuur) Elly en Mart zullen binnenkort alvast beginnen met het uitoefenen van hun functies en zullen t.z.t. door het bestuur worden voorgedragen bij de leden. Dit zullen wij t.z.t. doen tijdens een speciale ledenvergadering want de statuten zeggen dat bestuursleden gekozen moeten worden door de leden.

Tijdens de winterstop zal het bestuur de avond van 19 december evalueren en zullen wij z.s.m. die leden benaderen die zich hebben opgegeven. Alle leden die zich hebben opgegeven alvast hartelijk bedankt want wij hebben jullie keihard nodig.

Bestuur S.V. Nevelo