Uitkering spaarkas & trainingen Carnaval

Beste Nevelo-leden,

In verband met het carnavalsfeest zijn er een tweetal mededelingen.

De eerste betreft de uitkering van de spaarkas. Heb je dit jaar meegespaard dan kan je dit ophalen op vrijdagavond 1 maart om 20:00 uur in de kantine van SV Nevelo. (Aansluitend is er een carnavalsfeest. Hierover meer informatie in ander bericht.)

De tweede mededeling gaat over de trainingen. Maandag, dinsdag en woensdag met carnaval zal er niet getraind worden. De eerste trainingsdag na carnaval is op donderdag 7 maart. Dit geldt voor alle teams.

Tenslotte wensen wij u allen een fijne carnavalsvakantie toe! Alaaf!