Status van de trainings en speelvelden

Graag informeren wij alle leden van SV Nevelo over het onderhoud van onze velden. Hier is de laatste tijd heel veel over gesproken, dit geeft de betrokkenheid van een ieder aan. Onderstaand de historie van de afgelopen weken.

Enige weken geleden heeft het bestuur een gesprek gehad met de gemeente inzake de kwaliteit van onze velden. Wat ons opviel was het feit dat de gemeente alle aandacht hiervoor had en erkende dat er wel degelijk iets moest gebeuren. Over de kontakten tussen de gemeente en Oranjewoud (de aannemer van het sportpark) zullen wij niet verder uitwijden, dit is per slot van rekening een zaak tussen de gemeente en Oranjewoud, onze enige gesprekspartner is en blijft de gemeente. Wij hebben nu met de gemeente de volgende afspraken gemaakt:

Hoofdveld: Afgelopen week heeft de gemeente dit veld reeds onder handen genomen, aankomende week worden de doelgebieden voorzien van grasmatten. Zoals het er nu naar uit ziet wordt dit veld op 03 september in gebruik genomen. Een ieder heeft de afgelopen week kunnen constateren dat dit een prachtig veld wordt.

Trainingsveld naast het hoofdveld: Aankomende week wordt dit veld geheel vernieuwd. Het gehele veld wordt voorzien van grasmatten. Zoals het er nu naar uit ziet kan dit veld over ca. 5 weken in gebruik worden genomen.

Trainingsveld naast Oisterwijk: De gemeente heeft afgelopen week de volgende maatregelen genomen: Er is volledig ingezaaid en het gehele veld is van kunstmest voorzien. Binnen een paar weken kunnen wij ook dit veld in gebruik nemen.

De 2 hoogliggende velden: De velden zijn wederom ingezaaid en beide velden zijn voorzien van kunststmest. Samen met het hoofdveld laten deze velden al zien dat deze er binnenkort prachtig bij liggen. Met een paar weken kunnen ook deze in gebruik worden genomen.

Hoe nu met de trainingen: Zoals het er nu naar uitziet trainen de selectie elftalen voorlopig om het grasveld achterin bij Hoco en zullen de lagere gaan trainen op het kunstgrasveld bij HOCO (denk aan kunstgrasschoenen) Zodra wij de velden in gebruik gaan nemen voor te trainen, is het de bedoeling dat er UITSLUITEND op het middenstuk wordt getraind en niet in de 16 meter. Let op, de velden worden pas in gebruik genomen nadat de terreinmeesters hier hun toestemming voor hebben gegeven.

Jullie zien, het bestuur heeft in de zomerstop zeker niet stil gezeten. een dank gaat zeker uit naar de gemeente die alle zeilen heeft bijgezet om ons sportpark speelklaar te maken. Zijn er nog vragen hieromtrent, spreek bestuursleden hierop aan en laat verhalen niet hun eigen leven gaan leiden.

Bestuur SV Nevelo