Attentie 05-09-2017, stemming fusie SV Nevelo met andere voetbalverenigingen dorpskern Oisterwijk

Beste leden,

Op 5 juli hielden wij een Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Deze riepen wij uit vanwege het feit dat we al enige tijd bezig met de besprekingen rondom een mogelijke fusie van de 3 voetbalverenigingen. Daarbij dienen wij een belangrijke beslissing te nemen voor onze vereniging. Het kwam op deze avond niet tot een stemming. De reden was dat er te weinig leden aanwezig waren. Daarom roepen wij een nieuwe Buitengewone Algemene Ledenvergadering uit.

Kadernotitie Fusie Oisterwijkse voetbalverenigingen
Wij verstrekten deze aan het College van B & W van de Gemeente Oisterwijk. Vrijdag 14 april is, met ondertekening door de voorzitters van de voetbalverenigingen, deze notitie afgegeven. Deze kadernotitie tref je hier aan.
 
Bijeenkomst B&W en 3 Oisterwijkse voetbalverenigingen
Maandag 8 mei heeft een afvaardiging van de 3 voetbalverenigingen met de Burgemeester en de verantwoordelijke wethouder over deze kadernotite gesproken. Daarbij kwamen vanuit de Gemeente Oisterwijk enkele vragen en opmerkingen naar voren. Deze werden in een positieve en constuctieve harmonie besproken. De Gemeente Oisterwijk staat zeker positief tegenover een mogelijke fusie van de 3 voetbalverenigingen. Dit bevestigden zij in een brief. Ook deze brief kun je hier lezen.
 
Buitengewone Algemene Ledenvergadering 5 juli 2017
Wij hielden op deze datum deze vergadering. De bedoeling was om op deze avond te stemmen voor of tegen de fusie. Het was niet mogelijk om op deze avond te stemmen. Er waren, zoals al eerder vermeld, te weinig leden aanwezig om tot een stemming over te gaan.
Het Dagelijks Bestuur heeft op die avond nog wel meerdere vragen van de aanwezige leden beantwoord. Het verslag van deze avond treffen jullie hier  aan.
 
Volgende stap: Buitengewone Ledenvergadering
Om tot een daadwerkelijke fusie te komen, hebben we de goedkeuring van de leden nodig. Daarom vraagt het Dagelijks Bestuur alle leden om aanwezig te zijn voor de stemming bij de Buitengewone Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op:
 
Aankondiging Buitengewone Ledenvergadering
 
Dinsdag 5 september 2017
 
Aanvang vergadering 19.00 uur
 
 
De aankondiging vindt plaats volgens de statuten van onze vereniging. Deze schrijven voor wat de voorwaarden zijn om tot een stemming over te gaan. Deze statuten vindt je terug op onze site.

Wij hopen alle leden te mogen begroeten op deze belangrijke avond!!

Met sportieve groet,

Hoofdbestuur S.V. Nevelo

Reacties:

Jasper Damen

18 jul. 2017 - 21:18:11
Vanwege vakantie kan ik helaas niet aanwezig zijn. Als oud bestuurslid was ik jaren geleden al voorstander van een fusie, die was toen al wenselijk, maar nu noodzakelijk om een goed voetbalklimaat in Oisterwijk te kunnen blijven garanderen. Ik heb er vertrouwen in dat het zittende bestuur goed zal onderhandelen met alle betrokken partijen om tot een mooie vereniging te komen op een schitterend sportpark. Ik stem dus voor de fusie, al kan ik zoals gezegd niet lijfelijk aanwezig zijn.

Jasper Damen

18 jul. 2017 - 21:11:28
Vanwege vakantie kan ik helaas niet aanwezig zijn. Als oud bestuurslid was ik jaren geleden al voorstander van een fusie, die was toen al wenselijk, maar nu noodzakelijk om een goed voetbalklasse in Oisterwijk te kunnen blijven garanderen. Ik heb er vertrouwen in dat het zittende bestuur goed zal onderhandelen met alle betrokken partijen om tot een mooie vereniging te komen op een schitterend sportpark. Ik stem dus voor de fusie, al kan ik zoals gezegd niet lijfelijk aanwezig zijn.

Martin Kerstens

04 jul. 2017 - 18:06:41
De financiële toezeggingen van de Gemeente Oisterwijk staan in schril contrast met wat straks zal blijken nodig te zijn voor de fusievereniging met 1200 actieve voetballende leden. Denk alleen maar eens aan de aanleg van 4 extra velden, waarvan 2 kunstgras. Voldoende ruimte om de uitspelende clubs in het wedstrijdsecretariaat te ontvangen, voldoende capaciteit in de kantine en keuken om spelers, begeleiders en supporters te ontvangen, voldoende kleedruimtes, etc. Om een en ander juist in te kunnen schatten zou een gesprek met het bestuur van een voetbalvereniging met een vergelijkbare omvang meer duidelijkheid kunnen verschaffen.

Bart Hoezen

24 jun. 2017 - 11:32:08
Dion, Geloof hebben we allemaal. We hebben alleen harde toezeggingen van de gemeente nodig en die hebben we niet. Vanaf de c tot en met de f hebben we talentvolle spelers en trainers. Bij de c hebben we komend seizoen zelfs drie elftallen, damesafdeling groeit. Over de toekomst van onze jeugd maak ik me totaal geen zorgen.

Dion Dankers

23 jun. 2017 - 19:05:41
Ook ik roep iedereen op om te komen en stemmen. Geloof me als ik zeg dat er geen beter moment is dan nu om te fuseren. Gemeente heeft in haar brief aangegeven financieel te ondersteunen. Denk aan onze jeugd!!!! Komend seizoen hebben we geen B-elftal en maar 1 A-elftal bestaande 1e jaars B t/m 2e jaars A. Dit is niet vol te houden voor ons als vereniging en ongezond voor het ledenbestand. Voor onze jeugd kan het dus niet snel genoeg gaan! Kortom, kom naar de ALV en stem mee over de toekomst van voetballend Oisterwijk!

Bart Hoezen

21 jun. 2017 - 19:26:43
Worden de leden voordat we gaan stemmen geïnformeerd wat de voor- en nadelen van de fusie zijn, zodat we weten waar we voor kiezen?

Mart van den Nieuwenhuizen

21 jun. 2017 - 17:39:36
Allereerst dank voor het vele werk van het bestuur mbt de fusiebesprekingen. Ook ik begrijp dat we nagenoeg zeker niet ontkomen aan een fusie. Echter: Waar zijn de notulen van de vergadering van april? Ik heb toen gevraagd om eerst onderzoek te doen naar de financiele paragraaf (welke harde toezeggingen hebben we, is er een exploitatiebegroting van de fusievereniging?) en de vrijwilligers. Dit om te bezien of we wel sterker uit een fusie komen. Het bestuur heeft toegezegd hierop terug te komen en een nadere toelichting te geven in een volgende bijeenkomst. e.e.a. zou in september spelen. Waarom nu zo`n haast? Leg je leden goed onderbouwd uit waarom het niet anders kan. Volgens mij heeft iedereen er dan vrede mee. Ik krijg het gevoel dat het ons ten koste van alles door de strot geduwd wordt. Dit temeer omdat het aanvankelijk de bedoeling was om op 28 juni, bij het ontbreken van de vereiste stemmen, een uur later een tweede vergadering te houden waar dan enkel 2/3 deel van de aanwezige leden voldoende zou zijn. Dit druist in tegen de termijn van 14 dagen voor het bijeenroepen van een ledenvergadering. KORTOM: HAASTIGE SPOED IS ZELDEN GOED

Jasper Damen

21 jun. 2017 - 17:12:59
Kom allemaal, is heel belangrijk. Wel vind ik dat er nog zaken geregeld moeten worden voordat het definitief afgetikt kan worden, bijvoorbeeld financiële paragraaf, maar ook bijvoorbeeld jubilea, lid van verdienste etc. dus reden genoeg om je te laten zien ( en waar nodig horen )