Agenda Jaarvergadering 2017

Beste Nevelo -leden,

Op dinsdag 19 december 2017 vindt onze jaarvergadering plaats. Deze zal om 20.00 uur beginnen.

Agenda jaarvergadering

 1. Opening door voorzitter
 2. Mededelingen hoofdbestuur
 3. Vaststellen notulen Jaarvergadering 2016
 4. Jaaroverzicht Secretariaat
 5. Jaaroverzicht Jeugdcommissie
 6. Verslag Penningmeester
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Verkiezing kascontrolecommissie
 9. Stand van zaken fusie SV Nevelo, RKSV Taxandria & RKSV Oisterwijk
 10. Rondvraag
 11. Beantwoording rondvraag

De notulen van de Jaarvergadering 2016 zijn hier te lezen

Wij hopen veel leden te mogen begroeten.

Met vriendelijke sportgroet,

Dagelijks Bestuur SV Nevelo

Plaats een reactie:

 
 
 
 
 
Voorwaarden: anonieme, beledigende en ongepaste reacties worden verwijderd. Reacties op fouten of onvolledigheid van de informatie op onze site worden eveneens verwijderd. Wij verzoeken u dergelijke reacties te richten aan pr@svnevelo.nl of desbetreffende contactpersoon, die actie zullen ondernemen om indien nodig de gegevens te corrigeren.