Kom allen naar de Buitengewone Algemene Ledenvergadering met stemming 13 mei 2019

Beste Nevelo-leden,

Op maandag 29 april was er vanwege de aankomende fusie een Buitengewonde Algemene Ledenvergadering. Het was niet mogelijk om op deze avond te stemmen. Er waren te weinig stemgerechtigden aanwezig.

Daarom houden wij vanwege de op handen zijnde fusie op maandag 13 mei opnieuw een Buitengewone Algemene Ledenvergadering . Deze zal om 19.30 uur beginnen. Er zal op deze avond zeker gestemd worden. Het is daarom belangrijk dat er zoveel mogelijk  stemgerechtigden aanwezig zijn om hun stem uit te brengen.

Agenda voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van SV Nevelo

Op : maandag 13 mei  2019 in de kantine SV Nevelo van het Sportpark Den Donk te Oisterwijk.

 Aanvang: 19.30 uur

 

1. Opening door de voorzitter;

2. Mededelingen bestuur;;

3. Vaststellen notulen B-ALV 29-04-2019

4. Fusiebesluit RKSV Taxandria, SV Nevelo en RKSV Oisterwijk:

  •  Toelichting op procedure en tijdspad (30-04-2019 melding bij KNVB, 30-6-19 oprichting VV Trinitas Oisterwijk, aug/sept. 2019 eerste ALV VV Trinitas Oisterwijk);
  • alle bestuurders van de te fuseren verenigingen en alle medewerkers van De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs zijn ieder afzonderlijk gemachtigd om de akte van fusie te tekenen;                                                                                                                      

4. Financiën: begroting en cijfers Trinitas;

5. Stemming.

6. Sluiting

Op de dag van de vergadering liggen het Voorstel tot fusie en concept-statuten VV Trinitas Oisterwijk ter inzage in de kantine van ons sportpark vanaf 19.00 tot 19.30 uur.

Het is een belangrijk moment voor onze vereniging en voor het voetbal in Oisterwijk. Daarom hopen wij alle stemgerechtigde leden te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke sportgroet,

Dagelijks Bestuur SV Nevelo