Buitengewone Algemene Ledenvergadering met stemming 29 april 2019

Beste Nevelo -leden,

Wij houden vanwege de op handen zijnde fusie een Buitengewone Algemene Ledenvergadering . Deze vindt plaats op maandag 29 april 2019. Deze zal om 19.30 uur beginnen

Agenda voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van SV Nevelo

Op : maandag 29 april 2019 in de kantine SV Nevelo van het Sportpark Den Donk te Oisterwijk.

 Aanvang: 19.30 uur

 

1.   Opening door de voorzitter;

 2.   Mededelingen bestuur;

 Indien het vereiste ledental, volgens de statuten niet aanwezig is, wordt de B-ALV onmiddellijk gesloten en volgt er geen stemming.

 3.  Fusiebesluit RKSV Taxandria, SV Nevelo en RKSV Oisterwijk:

  •  Toelichting op procedure en tijdspad (30-04-2019 melding bij KNVB, 30-6-19 oprichting VV Trinitas Oisterwijk, aug/sept. 2019 eerste ALV VV Trinitas Oisterwijk);
  •  Voorstel tot fusie en concept-statuten VV Trinitas Oisterwijk, samenstelling interim bestuur VV Trinitas Oisterwijk                                                                                                                            

4. Financiën: begroting en cijfers Trinitas.

5.  Stemming.

6.  Sluiting (evt. volgende ALV: maandag 13 mei 2019).

Op de dag van de vergadering liggen het Voorstel tot fusie en concept-statuten VV Trinitas Oisterwijk ter inzage in de kantine van ons sportpark vanaf 19.00 tot 19.30 uur.

Wij hopen alle stemgerechtigde leden te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke sportgroet,

Dagelijks Bestuur SV Nevelo

Plaats een reactie:

 
 
 
 
 
Voorwaarden: anonieme, beledigende en ongepaste reacties worden verwijderd. Reacties op fouten of onvolledigheid van de informatie op onze site worden eveneens verwijderd. Wij verzoeken u dergelijke reacties te richten aan pr@svnevelo.nl of desbetreffende contactpersoon, die actie zullen ondernemen om indien nodig de gegevens te corrigeren.