MAANDAG 3 APRIL INFORMATIEAVOND KADERNOTITIE MOGELIJKE FUSIE

Beste leden,

Op 23 februari lieten wij jullie via onze site weten dat we druk bezig waren met de uitwerking van de kadernotitie. Deze is nu met de 3 voetbalverenigingen uitgewerkt en afgestemd.

Afspraak tijdens Algemene Ledenvergadering
Wij spraken tijdens de Algemene Ledenvergadering af dat wij deze kadernotitie eerst voorleggen aan onze leden voordat we verdere actie gaan ondernemen. Daarvoor willen wij dan ook alle leden uitnodigen, van jong tot oud. Het is belangrijk dat iedereen zich op de hoogte laat brengen van deze notitie.

Maandag 3 april 2017 om 19.30 uur
Op maandag 3 april houden wij de informatieavond over de kadernotitie. Wij kiezen voor een wat vroeger tijdstip om ook onze jeugdige leden de mogelijkheid te geven om aanwezig te zijn.

Wij hopen veel leden te mogen begroeten op deze belangrijke avond!!

Met sportieve groet,

Hoofdbestuur S.V. Nevelo