Onderwerp: Stemming fusie SV Nevelo met andere voetbalverenigingen dorpskern Oisterwijk

Beste leden,

Op dit moment zijn we al enige tijd bezig met de besprekingen rondom een mogelijke fusie van de 3 voetbalverenigingen. Daarbij willen we nu een belangrijke beslissing nemen voor onze vereniging. Dit is de stemming voor een fusie.

Kadernotitie Fusie Oisterwijkse voetbalverenigingen
Op 3 april hielden wij onze laatste bijeenkomst over de voortgang van de fusie. Daarbij gaven wij uitleg over de Kadernotite Fusie Oisterwijkse voetbalverenigingen. Het vervolg zou zijn dat wij deze aan het College van B & W van de Gemeente Oisterwijk verstrekten. Vrijdag 14 april is, met ondertekening door de voorzitters van de voetbalverenigingen, deze notitie afgegeven. Deze kadernotitie tref je hier aan.
 
Bijeenkomst B&W en 3 Oisterwijkse voetbalverenigingen
Maandag 8 mei heeft een afvaardiging van de 3 voetbalverenigingen met de Burgemeester en de verantwoordelijke wethouder over deze kadernotite gesproken. Daarbij kwamen vanuit de Gemeente Oisterwijk enkele vragen en opmerkingen naar voren. Deze werden in een positieve en constuctieve harmonie besproken. De Gemeente Oisterwijk staat zeker positief tegenover een mogelijke fusie van de 3 voetbalvereniging. Dit bevestigden zij in een brief. Ook deze brief kun je hier lezen.
 
Volgende stap: Buitengewone Ledenvergadering
Om tot een daadwerkelijke fusie te komen, hebben we de goedkeuring van de leden nodig. Daarom vraagt het Dagelijks Bestuur alle leden om aanwezig te zijn voor de stemming bij de Buitengewone Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op:
 
Aankondiging Buitengewone ledenvergaderingen
 
Woensdag 05 juli 2017
 
Aanvang vergadering 19.30 uur
 
 
De aankondiging vindt plaats volgens de statuten van onze vereniging. Deze schrijven voor wat de voorwaarden zijn om tot een stemming over te gaan. Deze statuten vind je terug op onze site.

Wij hopen alle leden te mogen begroeten op deze belangrijke avond!!

Met sportieve groet,

Hoofdbestuur S.V. Nevelo

Reacties:

Bart Hoezen

21 jun. 2017 - 19:26:43
Worden de leden voordat we gaan stemmen geïnformeerd wat de voor- en nadelen van de fusie zijn, zodat we weten waar we voor kiezen?

Mart van den Nieuwenhuizen

21 jun. 2017 - 17:39:36
Allereerst dank voor het vele werk van het bestuur mbt de fusiebesprekingen. Ook ik begrijp dat we nagenoeg zeker niet ontkomen aan een fusie. Echter: Waar zijn de notulen van de vergadering van april? Ik heb toen gevraagd om eerst onderzoek te doen naar de financiele paragraaf (welke harde toezeggingen hebben we, is er een exploitatiebegroting van de fusievereniging?) en de vrijwilligers. Dit om te bezien of we wel sterker uit een fusie komen. Het bestuur heeft toegezegd hierop terug te komen en een nadere toelichting te geven in een volgende bijeenkomst. e.e.a. zou in september spelen. Waarom nu zo`n haast? Leg je leden goed onderbouwd uit waarom het niet anders kan. Volgens mij heeft iedereen er dan vrede mee. Ik krijg het gevoel dat het ons ten koste van alles door de strot geduwd wordt. Dit temeer omdat het aanvankelijk de bedoeling was om op 28 juni, bij het ontbreken van de vereiste stemmen, een uur later een tweede vergadering te houden waar dan enkel 2/3 deel van de aanwezige leden voldoende zou zijn. Dit druist in tegen de termijn van 14 dagen voor het bijeenroepen van een ledenvergadering. KORTOM: HAASTIGE SPOED IS ZELDEN GOED

Jasper Damen

21 jun. 2017 - 17:12:59
Kom allemaal, is heel belangrijk. Wel vind ik dat er nog zaken geregeld moeten worden voordat het definitief afgetikt kan worden, bijvoorbeeld financiële paragraaf, maar ook bijvoorbeeld jubilea, lid van verdienste etc. dus reden genoeg om je te laten zien ( en waar nodig horen )

Plaats een reactie:

 
 
 
 
 
Voorwaarden: anonieme, beledigende en ongepaste reacties worden verwijderd. Reacties op fouten of onvolledigheid van de informatie op onze site worden eveneens verwijderd. Wij verzoeken u dergelijke reacties te richten aan pr@svnevelo.nl of desbetreffende contactpersoon, die actie zullen ondernemen om indien nodig de gegevens te corrigeren.